Nyheter

Utbildning av evenemangs- och supporterpolis

ENABLE Sverige har under december deltagit i Polisens evenemangs- och supporterpolisutbildningar (två tillfällen). Vår roll i sammanhanget är att bidra med motpartsförståelse, genom att förmedla kunskap om supporterkultur utifrån kontexten teori om folksamlingar och metodiken inom Särskild Polistaktik.

Som alltid lärorikt även för oss och extra trevligt efter pandemnins långa uppehåll i utbildningsinsatserna.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment