Twitter

Villkorskonfliktens slut och den nya exkluderingsstrategin

I dagarna har ENABLE Sverige presenterat vad vi hoppas ska vara det sista vi skriver om den så kallade villkorsstrategin, detta i två Twittertrådar.

Vi har ända sedan våren 2021 uttryckt förhoppningar kring de positiva signaler som kommit i villkorsfrågan, i samband med att NOA fick ansvaret för Polisens arbete med idrotten och då såg över strategin. Vi har dock velat både hinna analysera de nya styrdokumenten och se hur den nya tillämpningen ser ut, innan vi yttrat oss mera ingående kring det nya systemet. Det är nu gjort:

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment