Nyheter

Möte med Centern Sthlm

ENABLE Sverige mötte under dagen Centern i Stockholm, bland annat för ett samtal om lägesbild och fungerande arbetsmetoder runt elitfotbollens evenemang.

Ordningsstörningarna på Tele2 Arena den 28 maj tryckte åter upp “fotbollsfrågan” till en framskjuten position på den offentliga agendan. Vi (och många andra runt fotbollen, inte minst klubbarna) har haft att göra den senaste dryga veckan. Men olika aktörer tar sig an utmaningen på olika sätt.

För vår del uppskattar vi alltid när intressenter som är viktiga, men inte nödvändigtvis har fotbollen som expertisområde (politiken, media …), gör grundjobbet innan de agerar eller uttalar sig. Ofta handlar det om att tala med inblandade aktörer och försöka förstå problematiken.

Av det skälet uppskattar vi att Centern i Stockholm bad om ett möte och tillfälle att ställa konkreta, kritiska frågor om vad som händer runt fotbollen. Vi finns till för att hjälpa alla aktörer med den här typen av frågeställningar.

Vi tackar för möjligheten att ge vår bild och för ett rakt men öppet samtal kring mycket komplexa frågor.

 

(Bilden, från vänster: Anders Almgren, E Sv verksamhetsansvarig; Jonas Naddebo, C Sthlm Stad gruppledare; Filip Lundberg Verendel, E Sv medarbetare och styrelse).