Nyheter

VAR-event med Getingtorget

VAR-frågan fortsätter att engagera. Efter att en motion i frågan inlämnats inför BK Häckens årsmöte, arrangerar den ideella föreningen Getingtorget ett event för att upplysa om argumenten för respektive mot VAR i svensk fotboll. ENABLE Sverige har bjudits in att leda mötet.

Eventets syfte är informerande, inte argumenterande. Från vår sida försöker vi därför sammanställa argumenten för respektive emot så värdeneutralt som möjligt, med hänvisning till de parter som driver respektive ståndpunkt. Vi vill samtidigt berömma Getingtorget för angreppssättet; det gynnar en konstruktiv och demokratisk debatt, om man skapar plattformar för motstående sidor att mötas i ett sansat och ömsesidigt lärande samtal. Vi ser fram emot eventet.

 

(För transparensens skull: Som organisation tar inte ENABLE Sverige ställning vare sig för eller emot VAR, men enskilda medarbetare är motståndare. Vi kommer dock inte låta personliga synpunkter i frågan påverka presentationen. Vi arbetar löpande med evidensbaserat underlag och akademisk analys; den här typen av informationshantering är en del av vad vi gör dagligen).