NyheterSvensk hockey

ENABLE hos Svenska Hockeyligan

Under onsdagen deltog ENABLE Sverige i en fortbildningskonferens med Svenska Hockeyligan (SHL) och dess medlemsföreningars klubbdirektörer. Vår roll var att göra en presentation om supporterskap och medlemsdemokrati.

 

ENABLE Sverige arbetar som bekant främst i och kring fotbollen. Stora delar av vår verksamhet – exempelvis hållbarhetsarbete, erfarenheterna av arbete med svensk medlemsdemokrati, supporterkultur eller säkerhet och trygghet – kan dock tillämpas även inom andra publikidrotter.

I veckan var vi därför inbjudna till en fortbildningskonferens tillsammans med SHL:s ledning samt klubbdirektörer i de tolv SHL-föreningarna. Uppdraget var att först göra en presentation på temat supporterskap och medlemsdemokrati, för att därefter delta som bollplank i ett samtal på ämnet.

Exempel på frågor som vi berörde:

  • Vilka möjligheter och utmaningar finns i kombinationen ett identitetsburet supporterskap och en aktiv medlemsbas?
  • Hur kan man arbeta tillsammans, för att skapa en konstruktiv kultur i föreningen?
  • Hur bör man tänka för att undvika intressekonflikter?

Både Anders Almgren och Filip Lundberg Verendel representerade på plats. Ni ser våra utgångspunkter och upplägget i bilderna nedan.

Vi har fått frågor om hockeyn tidigare, vilket resulterat i en perspektivartikel – se här. Både då och nu upplevde vi mötet mellan fotbollen och hockeyn som mycket stimulerande. Att jämföra fotbollen och hockeyn ger perspektiv som man ofta inte tänker på när man enbart har fokus åt ena hållet; nya frågor och resonemang, som allihop tvingar till eftertanke.

För vår del var eventet mycket givande och vi tackar för möjligheten att delta.