ENABLE Sverige i media

Om identitet och supporterkultur i DN

Supporterkultur kan ibland upplevas skrämmande för utomstående. Den här typen av identitetsbyggen är dock inte unika för fotbollen och de behöver inte heller vara något negativt. De är en del av samhället.

DN har idag en artikel på ämnet, inom ramen för sin serie ”Vi och dom”, där vi deltar. Ni hittar artikeln här.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment