Nyheter

ENABLE Sverige och SEF stärker samarbetet

I vinter har ett nytt och avgörande steg för ENABLE Sverige tagits. Ett stärkt finansiellt samarbete har inletts med Svensk Elitfotboll (SEF), som säkrar vår verksamhet framöver. Vi kommer därmed även fortsättningsvis vara en del av svensk fotbolls ansvarstagande för en trygg och säker miljö runt våra arenor.

Sedan 2015 har vår verksamhet främst finansierats via stöd från Gålöstiftelsen. Detta stöd har planenligt fasats ut under 2020, för att efter hand ersättas av en ny affärsmodell.

SEF har under hela ENABLE Sveriges existens varit en av våra närmsta partners, vid sidan av Svenska Fotbollförbundet, Polismyndigheten och Svenska Fotbollsupporterunionen. Vi är förstås glada och tacksamma över att samarbetet nu fördjupas ytterligare. Överenskommelsen skapar de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ENABLE Sverige ska kunna driva verksamheten vidare, något som annars inte varit möjligt.

I och med överenskommelsen avslutas vår ombildningsprocess från projektform, till ENABLE Sveriges fortlöpande verksamhet. Nästa steg i affärsmodellen är att försöka sluta avtal med fler partners, både för att ytterligare stärka vår verksamhet och för att manifestera vår partsneutralitet.

Vi vill avsluta med att rikta ett varmt tack till Gålöstiftelsen för ett unikt och helt avgörande samarbete. Utan Gålös tålamod och tillit hade ENABLE Sverige aldrig kunnat ta form.

Vi återkommer inom kort med några ord om hur överenskommelsen med SEF påverkar vår arbetsmodell.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment