Nyheter

Utbildning på lednings- och grundnivå hos Polisen

Under våren har ENABLE Sverige gästföreläst vid tre tillfällen hos polisen; ett på lednings- och två på grundutbildningsnivå:

  • SPT Grund, Reg Väst i Halmstad 230313
  • SPT Ledning, Sörentorp Solna 230316
  • SPT Grund, Reg Syd 230420

Föreläsningarna skiljer sig lite åt mellan de olika nivåerna, men basen ligger på supportersubkultur och teori om folksamlingar och kollektiva beteenden, paketerat i terminologi från Särskild Polistaktik och de konfliktreducerande principerna. Varje tillfälle innehåller en hel del bilder och filmer, för att knyta innehållet till vad vi möter på fältet. De pågår normalt i två till tre och en halv timmar beroende på beställaren. Ambitionen är att alltid ha minst 30-45 minuter fritt samtal på slutet.

Föreläsningskoncepten är framtagna under många års uppdragssamtal med ansvariga utbildare, där vi tillsammans stött och blött innehållet. Avsikten är att de ska passa in i övriga utbildningsmoment och samtidigt göra både supportersubkultur och teori lättillgänglig, med hög igenkänning för åhörarna.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment