Nyheter

Möte med Regeringskansliet

Ordningsläget innebär att politiken tittar på vad som händer runt fotbollen. Igår träffade vi Marcus Hellqvist, ansvarig tjänsteman för idrottsfrågor på Socialdepartementet, för samtal om lägesbild, behov & tänkbara åtgärder.

 

Vi poängterade, förutom vikten av inkludering och dialog med alla parter i processen, bland annat …

a) … att repressiva och dialogbaserade / normativa åtgärder alltid bör ses som en helhet; om ena sidan justeras så bör även den andra ses över,

b) … att dagens lagstiftning om tillträdesförbud inte används fullt ut och att det därför inte är självklart att en lagändring behövs för att öka det repressiva trycket, samt …

c) … att man, för att agera differentierat och värna legitimiteten i eventuella skärpta repressiva åtgärder, kan rikta dem mot prioriterade brott som exempelvis våldsincidenter, bengalkastning eller användande av knallskott.

 

Mötet var mycket bra – men det visar också att vi är i ett allvarligt läge. Det finns skäl till eftertanke på läktarna.

Notera gärna vår serie om hur ordningsläget runt fotbollen, gör att samhället kan tvingas agera med motåtgärder (3 av 4 delar ute). Här utvecklar vi vår syn på läget.