Perspektiv: “Ansvar eller repression”

Category
Perspektiv: "Ansvar eller repression"

4. Legitim repression

Kan man sätta in effektiva åtgärder mot den negativa ordningstrenden, utan att skapa det massiva motstånd ...

Read More
Perspektiv: "Ansvar eller repression"

3. Längre tillträdesförbud

2,5 års avstängning för en bengalbränning – kan det vara ett exempel på de ”hårdare tag” ...

Read More
Perspektiv: "Ansvar eller repression"

2. Skärpta säkerhets­åtgärder

När ordningsläget runt fotbollen försämras, tvingar det förr eller senare fram ett svar från föreningarnas och ...

Read More
Perspektiv: "Ansvar eller repression"

1. “Hårdare tag” – men hur hårda?

En negativ ordningstrend. En oförmåga inom supportermiljön att självsanera. Och samhällets svar – ”hårdare tag”, ökad ...

Read More