Nyheter

Lansering av “Den sista utposten”

Den 19 september lanseras Noa Bachners “Den sista utposten” – en bok om svensk medlemsdemokratisk fotboll, kontrasterad mot den internationella fotbollens miljardindustri. Det sker vid ett event på Kulturhuset i Stockholm ENABLE Sverige medverkar i panelsamtal.

 

 Om “Den sista utposten”

Boken ställer den svenska, lokalt förankrade och medlemsdemokratiskt organiserade fotbollen, i kontrast till den globala fotbollsinidustri som tagit form omkring oss de senaste decennierna.  Berättelsen driver läsaren framåt på ett sätt som gör det svårt att lägga boken ifrån sig, samtidigt som den på ett överskådligt sätt binder samman till synes separata skeenden till begripliga helheter.

Dess främsta styrka är just kombinationen av lättillgänglighet och överblickbarhet. Resultatet är oerhört starkt – det kryper under skinnet med påträngande frågor om fotbollen idag och i morgon, i Sverige och globalt.

För vår del ser vi ”Den sista utposten” som måsteläsning, sannolikt det viktigaste som skrivits om den svenska och globala fotbollsutvecklingen.

Det här kommer diskuteras. Missa inte.

 

Lanseringseventet på Kulturhuset

Så här beskrivs eventet på Kulturhusets hemsida:

Den sista utposten: en berättelse om svensk fotboll är en skildring av svensk fotbolls väg till en speciell plats i det globala fotbollskomplexet. I dag framstår svensk fotboll som en sista utpost för en idé om sporten som knappt finns kvar. Föreningsdemokratin har styrt sporten bort från en allt mer svårälskad utveckling, präglad av diktaturer i Mellanöstern, VAR (s.k. assisterande videodomare), amerikanska investmentbolag, ryska oligarker och förstörd tävlingsintegritet. 

Med utgångspunkt i boken möts två paneler för att diskutera svensk fotboll. Den första delen handlar om hur det kom sig att Sverige hamnade här, och vilken idé om fotbollen som har bevarats med hjälp av föreningsdemokratin.

I del två blickar panelen mot framtiden. Vad ska vi ha fotbollen till? Vilken fotboll är det som vinner mark? Hur kommer det gå för fotbollsnationen vars stora frågor avgörs med handuppräckning i gymnastiksalar när miljarderna forsar in på andra sidan mittlinjen?”

 

ENABLE Sverige medverkar i den första panelen. Förutom Noa deltar bland annat följande personer under kvällen:

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment