ENABLE Sverige i media

Om Sirius läktarkultur i SVT Uppsala

Efter att kontroverser mellan IK Sirius och delar av föreningens publik uppstått, bland annat till följd av utredningar om avstängningar och en utlyst läktarbojkott, blev vi tillfrågade om vi kunde lägga ut texten på ämnet. Resultatet blev ett inslag hos SVT Uppsala.

Se inslaget här.

För kontext, se även tillhörande inslag på ämnet: “Schismen mellan Sirius och supportergrupperna”