Nyheter

Samtal om VAR & demokrati i Malmö

ENABLE Sverige var nyligen nere i Malmö, för att tillsammans med Malmösystrar diskutera VAR-frågan och hur den kan drivas medlemsdemokratiskt. Några korta nedslag.

 

Eventet sattes upp av Malmösystrar, som engagerat sig i VAR-frågan och följt våra diskussioner på ämnet (här och här). Vi ombads komma ner och leda ett samtal på ämnet.

I samtalet deltog runt 15 personer. Det kan låta lite med tanke på hur het frågan varit och är, men vi håller inte med. Ämnet var inte en popdebatt om VAR:s för- och nackdelar, det handlade om demokratisk organisering, mobilisering och om de formella system man måste verka inom för att påverka beslutet. Det är inte för alla. Vi är glada för uppslutningen – en grupp av den storleken kan flytta berg.

Vi hade planerat det hela som ett samtal utifrån korta dragningar om hur det demokratiska systemet är uppbyggt och metoder för mobilisering och opinionsbildning, som vi kryddade med diskussionsfrågor. Vi återger det inte i detalj, men nedan utdrag från vår presentation kan ge en känsla för upplägget: