Perspektiv

En friare fotbollsdebatt?

Diskussionerna om öppenheten och förtroendet för de förtroendevalda inom svensk fotboll, har gått varm under 2023. Vi lyfter här några tankar kring hur det demokratiska samtalet kan vitaliseras, med utgångspunkt från paneldebatten om ”Den sista utposten” i september.

 

ENABLE Sverige deltog för en månad sedan i den officiella lanseringen av Noa Bachners ”Den sista utposten”, se mer här. Eventet väckte tankar kring möjligheten att vitalisera den demokratiska diskussionen inom svensk fotboll. Kanske behöver debatten, även om enskilda organisationer, i högre grad frikopplas från de ansvariga?

 

Utmaningar i dagens fotbollsdiskussioner

Ofta när svensk fotboll diskuteras, så sker det genom att ansvariga för exempelvis förbund eller föreningar intervjuas och presenterar sin bild av nuläge och väg framåt. Detta gäller både i media och på exempelvis medlemsmöten inom föreningarna.

Det innebär att åhörarna, medlemmarna, alltid sitter i ett kunskapsunderläge. Det är svårt att i en diskussion om enskildheter eller nyckeltal, på uppstuds kunna ställa initierade frågor om strategiska riktningsval och potentiella riktningsjusteringar. Man kan anta att en bred analys av utveckling och trender kring exempelvis nämnda nyckeltal sällan redovisas. Snarare finns en risk att ett urval av de faktorer som för tillfället ser bra ut lyfts fram. Medvetet eller ej, så blir resultatet detsamma:

Blå dunster i ögonen på medlemmarna. 

 

Vitalisering av den demokratiska debatten?

Eventet på Kulturhuset satte fokus på ett alternativ: värdet av publika samtal, utan ansvariga på scenen. En diskussion mellan fackfolk utan behov av att försvara sin egen insats, som kan låta åsikter brytas mot varandra för att vitalisera fotbollsdebatten.

Tänk er det på föreningsnivå: ”hur ser nuläge och vägen framåt ut för X förening?” Ett sammanhållet panelsamtal före medlems- eller årsmöte, riktat till medlemmarna, med breda frågor om föreningens utveckling, klubbledningens insatser på gott och ont samt behoven för framtiden.

Detta behöver inte ersätta traditionella medlemsmöten; olika typer går förstås att kombinera. Men demokrati är inte bara en organisatorisk infrastruktur, den är främst en idé – idén om att vi fattar bäst beslut när vi låter olika åsikter korsa varandra, när vi funderar över dem i lugn och ro och därefter gör ett val. Men det kräver tillgång till information och någorlunda jämlikhet i idéutbytet.

Vi behöver bli bättre på att leva upp till det idealet, på alla nivåer. I svensk fotboll är vi bra på den demokratiska strukturen, men har väldigt mycket att utveckla kring den demokratiska kulturen.

Eventet på Kulturhuset satte fokus på det – och gav möjligen uppslag till hur vi kan angripa utmaningarna?

 

Se panelerna på länken. Tyvärr är ljudet uselt fram till ca 22 min in i filmen, men det går att höra om man maxar volymen.

Första panelen: från ca 6 min.

Andra panelen: från ca 1 h 5 min.

 

 

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment