Nyheter

Medlems­demokrati med Ultras Göteborg

Ultras Göteborg (UG), IFK Göteborgs största ultrasgrupp, bad oss hålla en dragning om medlemsdemokrati, främst för deras yngre medlemmar. I veckan besökte vi deras lokal och gav en grundgenomgång. Vi uppskattar verkligen när vi får den typen av uppdrag – både för fotbollens och samhällsdemokratins skull.

 

De senaste åren har UG lockat många nya, yngre medlemmar. Under intryck exempelvis av VAR-frågan och debatten om svensk fotbolls särart i förhållande till internationell utveckling, har gruppen velat att dess medlemmar ska känna till hur fotbollen styrs och hur det medlemsdemokratiska systemet fungerar. Av det skälet ombads vi hålla en dragning för att presentera grunderna, samt därefter delta i ett samtal.

 

Medlemsdemokratins grunder

Demokratiformalia är inte alltid det roligaste, så vi började med att koppla ämnet till ungdomarnas egen läktarvardag och dagsaktuella frågor. Vad skiljer svensk fotboll från internationell? Hur förhåller sig läktarmanifestationer (“budisar”, vissa sånger, tysta protester …) till demokratiämnet? Vilka val har svensk fotboll kunnat göra som icke-demokratiska system inte haft möjlighet till?

Därefter gick vi igenom medlemsdemokratins grunder. Exempel på frågor som behandlades var:

  • Hur är svensk idrott & fotboll organiserad?
  • Hur styrs en förening?
  • Vad kan medlemmar påverka – och inte?
  • Vilka rättigheter och åligganden har medlemmar, valberedning, styrelse?
  • Hur skriver man en motion?
  • Hur kan man påverka frågor på regional eller nationell nivå?

Konkreta exempel togs med utgångspunkt från VAR-frågan. Vi gjorde nedslag i stadgarna hos Riksidrottsförbundets (“var hittar man 51%-regeln?”) och IFK Göteborg (“hur nomineras styrelseledamöter?”). Exempel gavs på motioner som inkommit till IFK Göteborgs årsmöte (VAR-motionen 2020), för att visa att-satser och signering (“man skriver under som individ och IFK-medlem, inte som tex läktargrupp”).

 

Brett samtal

Även etiska frågor berördes både i dragningen och samtalet, tex ansvaret att hålla en god ton i demokratisk debatt, vikten av att respektera motparters åsikter och rätt att uttrycka dem, samt vikten av att inte skapa drev mot enskilda personer i ansvarsställning.

Gruppen var engagerad och väl påläst i många av de dagsaktuella frågorna både för IFK Göteborg och fotbollen i övrigt. Tonen var sansad och resonerande. Vi påtalar det särskilt, eftersom begrepp som “supportrar” eller “läktargrupper” i offentlig debatt ibland används som någon form av insinuation om att personer från supportersubkulturen per definition skulle vara antidemokratiska eller irrationella och känslostyrda.

Det är de inte. De flesta är som folk är mest. Skapar vi ordnade plattformar för samtal, så kommer exempelvis ledningen i SvFF och representanter för klackläktarkulturen kunna ha fruktsamma samtal även i frågor som VAR. Men det ställer krav på båda sidor.

 

Hur som helst. Vi uppskattar verkligen när vi får snacka demokrati med den unga fotbollssubkulturen. Dels för att det är viktigt från fotbollssynpunkt – men kanske särskilt för att det är viktigt även från ett samhällsperspektiv. Medlemsdemokratin inom idrotten gör skillnad.

Det sista är dock delvis en annan fråga … som ni kan läsa mer om här.

 

(Förfrågningar om den här typen av events – liksom tidigare VAR-dragning med Getingtorget – är alltid välkomna. Det gäller från alla intresserade inom fotbolls- eller supportermiljön. Vi agerar utan ersättning (utöver ev kostnader för resa / boende), men i mån av tid. Hör av er).