Perspektiv

Omvärlds­bevakning

Kunskapsspridning, referat, reflekterande och debatterande texter.
Här publiceras omvärldsbevakning i textformat från Sverige och omvärlden. Ambitionen är att bidra med perspektiv och utveckla tankar i aktuella frågor. Exempel på innehåll är referat av olika slag samt reflekterande och debatterande texter.

Artiklar

Perspektiv

Polisens strategi 2022 – styrdokumenten

Polisen har som bekant, delvis i dialog med fotbollen, tagit fram en ny strategi för sitt arbete runt idrotten. Vi sammanfattar. Som referens listar och kommenterar vi här kort några ...

Debatt

Fotbollsarbetet efter villkorskonflikten

Bengal kastad i Malmö. Inkastat föremål som träffar spelare i Göteborg.  Incidenterna visar vikten av att återskapa ett fungerande samverkansarbete runt fotbollen, då motsatsen skadar arbetet mot händelser av det ...

Perspektiv

Akut läge – och lösningsförslag – i villkorsfågan

Villkorsfrågan är spretig och mycket händer hela tiden. Vi har den senaste tiden försökt presentera en nulägesanalys, samt visualisera en väg framåt. Nedan följer en sammanfattning. Vi har en delad ...

Perspektiv

SWE vs DK: Corona och öppningen av fotbollen

Svensk fotboll väntar på beslut om publik över 50 personer ska tillåtas på arenorna under hösten. I Danmark startades en ny säsong i helgen – med tusentals människor på läktarna, ...

Debatt

Systemöversikt och rekommendationer 2020

ENABLE Sverige har presenterat en översiktlig kunskaps-sammanställning om arbetet med svenska elitfotbollsevenemang för säsongen 2020. Presentationen görs i ett översiktsdokument och en fördjupande bilaga. Båda är tillgängliga gratis här på ...

Debatt

ENABLE Sveriges rekommendationer inför säsongen 2020

Arbetet runt svensk elitfotboll – främst bedrivet av SvFF, SEF, elitklubbarna och Polisen i nära relation med supportermiljön – är internationellt erkänt som gott. De innebär dock inte att det ...

Debatt

“Dags för omstart av samverkan mellan polisen och svensk fotboll”

(Artikeln skrevs ursprungligen för Expressen Debatt och publicerades 1 juni 2019). Under våren har en het debatt rasat om hur man bör arbeta med säkerhet och trygghet runt svensk elitfotboll. Sprickan ...

Perspektiv

SPT bra – men behov av nationell samordning

ENABLE-projektet (numera ENABLE Sverige, efter omorganisation i början på 2018) introducerades 2014. I centrum för verksamheten under de första åren, fram till och med 2017, stod observationer av matchevenemang. Vid ...